Články

Postup při nehodě v zahraničí
Postup při nehodě v zahraničí

Při nehodě v zahraničí a způsobené škodné události, je důležité, zda jste viník či poškozený. V obou případech je situace nepatrně odliš....

Postup při nehodě v ČR
Postup při nehodě v ČR

Dopravní nehoda je vždy velmi nepříjemná událost, a proto je velmi důležité být na ní alespoň částečně připraven znalostí postupu, jak s....

Nároky na plnění z povinného ručení
Nároky na plnění z povinného ručení

Povinné ručení je tu hlavně proto, aby hradilo nároky poškozeným v případě dopravních nehod. Pojistné plnění jde z pojistky viníka dopra....

Změna pojišťovny, změna povinného ručení
Změna pojišťovny, změna povinného ručení

Změna pojišťovny sebou vždy nese řadu důležitých činností, které není radno zanedbat, jinak dojde ke zbytečným průtahům a problémům. Běh....

Výpověď povinného ručení - ukončení a zrušení povinného ručení
Výpověď povinného ručení - ukončení a zrušení povinného ručení

Povinné ručení je jako jakékoliv jiné pojištění smluvním závazkem. Proto i zrušení této smlouvy se řídí patřičnými zákony. Jak tedy post....

Podívejte se i na další články

Srovnání povinného ručení online je vhodné pro všechny kdo potřebují srovnat pojištění přes internet.

Zkuste povinné ručení bez povinnosti a porovnejte si srovnání pojištění online.

Ztrácíte se v nabídkách povinného ručení?

Využijte online povinné ručení porovnání na internetu. Po vyplnění jednoduchého formuláře se dozvíte ceny pojištění od 14 pojišťoven.

Kompletní cenová nabídka ihned do 60 vteřin !
kalkulace zde

Postup při nehodě v zahraničí
Postup při nehodě v zahraničí

Při nehodě v zahraničí a způsobené škodné události, je důležité, zda jste viník či poškozený. V obou případech je situace nepatrně odliš....

Postup při nehodě v ČR
Postup při nehodě v ČR

Dopravní nehoda je vždy velmi nepříjemná událost, a proto je velmi důležité být na ní alespoň částečně připraven znalostí postupu, jak s....

Nároky na plnění z povinného ručení

Nároky na plnění z povinného ručení - Povinné ručení porovnání Nároky na plnění z povinného ručení

Povinné ručení je tu hlavně proto, aby hradilo nároky poškozeným v případě dopravních nehod. Pojistné plnění jde z pojistky viníka dopravní nehody přímo na účet poškozeného, kterému byla daná škoda způsobena. Avšak zákon jasně vymezuje podmínky a situace, při kterých náleží pojistníkovi výplata pojistného plnění.

V následujících situacích plní pojišťovna poškozenému:

 • škoda na majetku způsobené při provozu motorového vozidla (škody na vozidle jiného řidiče a na ostatním majetku třetích osob – př.: sloupy veřejného osvětlení, dopravní značení )
 • odškodnění za bolest
 • odškodnění za ztížení společenského uplatnění - trvalé následky úrazu, které postiženou osobu omezují a které mají prokazatelně nepříznivý vliv na její uplatnění v životě a společnosti
 • náhrada za ztrátu na výdělku při pracovní neschopnosti
 • náhrada za ztrátu na důchodu
 • náhrada nákladů na výživu pozůstalých (v případě dopravní nehody se smrtelným úrazem)
 • náhrada po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (tzv. renta)
 • úhrada nákladů léčení vyplacená zdravotními pojišťovnami zdravotnickým zařízením
 • náklady nezbytného účelně vynaloženého právního zastoupení poškozeného při uplatňování nároku na náhradu škody

A situace, co pojišťovna nehradí:

 • škodu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena
 • škodu, kterou utrpěl jeho manžel nebo osoby, které s ním žili v době vzniku škodné události ve společné domácnosti
 • škodu na věcech přepravovaných tímto vozidlem (s výjimkou škody způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe)
 • škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena
 • škodu vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, nebyla-li způsobena provozem jiného vozidla
 • náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo důchodů ze zákonného pojištění v důsledku škody na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena
 • škodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla
 • škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou škody způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič při závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích
 • jinou škodu než újmu na zdraví způsobenou vlastníku vozidla provozem jeho vozidla, které řídila jiná osoba

Vyzkoušejte levné ceny pojištění - pojistenimotorovychvozidel.com

Novinky

24-05-2011 - Půjčky na směnku

Potřebujete peníze? Zkuste peníze na směnku s vyřízením po internetu. Půjčky na směnku jsou půjčované bez kontroly registra a bez poplatků. Většinou se půjčují menší finanční obnosy peněz a klient musí věřitelovi dokázat schopnost splácet dluh nebo musí doložit nějaký hmotný majetek(dům, auto, atd...).

09-04-2011 - Srovnání povinného ručení

Vyzkoušejte srovnání povinného ručení. Srovnávač srovná cenu pro vaše vozidlo na základně předložených údajů. Díky tomu můžete dostat najednou nabídku od všech pojišťoven a vybrat si nejvýhodnější pojištění pro vaše vozidlo.