Články

Postup při nehodě v zahraničí
Postup při nehodě v zahraničí

Při nehodě v zahraničí a způsobené škodné události, je důležité, zda jste viník či poškozený. V obou případech je situace nepatrně odliš....

Postup při nehodě v ČR
Postup při nehodě v ČR

Dopravní nehoda je vždy velmi nepříjemná událost, a proto je velmi důležité být na ní alespoň částečně připraven znalostí postupu, jak s....

Nároky na plnění z povinného ručení
Nároky na plnění z povinného ručení

Povinné ručení je tu hlavně proto, aby hradilo nároky poškozeným v případě dopravních nehod. Pojistné plnění jde z pojistky viníka dopra....

Změna pojišťovny, změna povinného ručení
Změna pojišťovny, změna povinného ručení

Změna pojišťovny sebou vždy nese řadu důležitých činností, které není radno zanedbat, jinak dojde ke zbytečným průtahům a problémům. Běh....

Výpověď povinného ručení - ukončení a zrušení povinného ručení
Výpověď povinného ručení - ukončení a zrušení povinného ručení

Povinné ručení je jako jakékoliv jiné pojištění smluvním závazkem. Proto i zrušení této smlouvy se řídí patřičnými zákony. Jak tedy post....

Podívejte se i na další články

Srovnání povinného ručení online je vhodné pro všechny kdo potřebují srovnat pojištění přes internet.

Zkuste povinné ručení bez povinnosti a porovnejte si srovnání pojištění online.

Ztrácíte se v nabídkách povinného ručení?

Využijte online povinné ručení porovnání na internetu. Po vyplnění jednoduchého formuláře se dozvíte ceny pojištění od 14 pojišťoven.

Kompletní cenová nabídka ihned do 60 vteřin !
kalkulace zde

Výpověď povinného ručení - ukončení ....
Výpověď povinného ručení - ukončení a zrušení povinného ručení

Povinné ručení je jako jakékoliv jiné pojištění smluvním závazkem. Proto i zrušení této smlouvy se řídí patřičnými zákony. Jak tedy post....

Postup při nehodě v zahraničí
Postup při nehodě v zahraničí

Při nehodě v zahraničí a způsobené škodné události, je důležité, zda jste viník či poškozený. V obou případech je situace nepatrně odliš....

Postup při nehodě v ČR

Postup při nehodě v ČR - Povinné ručení porovnání Postup při nehodě v ČR

Dopravní nehoda je vždy velmi nepříjemná událost, a proto je velmi důležité být na ní alespoň částečně připraven znalostí postupu, jak se v takové situaci zachovat. Nejhorší situace je, když nikdo neví, co má dělat. Proto je velmi důležité seznámit se se základními myšlenkami postupu a pokusit se jich při havárii držet.

Při nehodě je vždy nutné nejprve zabezpečit celé místo nehody, aby nedocházelo k dalším problémům či dokonce řetězové havárii. Důležité je zapnout varovná světla a umístit výstražný trojúhelník na dobře viditelné místo, aby byli přijíždějící řidiči včas varování, že se v nadcházejícím úseku něco stalo. Samozřejmě je nanejvýš důležité zjistit zranění osob. Pokud byl kdokoliv zraněn je vždy nutné zavolat rychlou záchranou službu na telefonním čísle 155.

Kdy přivolat policii

Prvním faktorem pro rozhodnutí, zda volat či nevolat policii je zranění. Pokud je kdokoliv zraněn či usmrcen, je vždy nutné policii a samozřejmě i záchranku zavolat. Dále je také nutné policii uvědomit v případě, že na některém vozidle včetně přepravovaných věcí došlo ke škodě přesahující 100 000 Kč. Další situací, kdy je opět nutné policii zavolat je poškození majetku třetí osoby a to v jakékoliv výši. Jde nejčastěji o škodu na zaparkovaném vozidle, osvětlení, nemovitosti či plotu. Policii je nutné informovat o nehodě také v případě, že došlo k poškození pozemní komunikace nebo ke zničení její součásti či příslušenství, jako jsou dopravní značky či svodidla. Dále policii zavolejte když se při nehodě poničí obecně prospěšné zařízení jako je přejezdové zabezpečovací zařízení či při škodě na životním prostředí. Posledním důvodem, proč volat policii je situace, že sami nebudete schopni obnovit plynulý provoz na dané komunikaci. V každé další situaci již není povinnost policii informovat a volat k nehodě.

Záznam o nehodě

Pokud k nehodě není přivolána policie, je důležité důkladně zaznamenat celou nehodu do Euroformuláře záznamu o dopravní nehodě. Ten je k dispozici na každé pojišťovně, či je možné si jej vytisknou přímo z internetu. Do tohoto formuláře je nutné zadat detailní popis celé nehody. Jde o čas, místo, příčinu, průběh, následky, účastníky nehody a vozidla, která se na nehodě podílela. Následně musí všichni účastníci tento formulář o dopravní nehodě podepsat a předat pojistiteli, tedy pojišťovně viníka nehody. Ta by následně měla plnit škodnou událost ve prospěch poškozeného, který je uveden v záznamu o dopravní nehodě.

Tento formulář není ze zákona nikterak stanoven, avšak pro dodržení veškerých náležitostí je určitě vhodně využít standardizovaný euroformulář záznamu o dopravní nehodě, který je vhodné neustále ve vozidle vozit pro případ nehody. Vhodné je na závěr vše vyfotografovat, třeba i pouze na mobilní telefon, jelikož i tato fotografie je průkazná a může při případných sporech celou situaci velmi usnadnit.


Vyzkoušejte levné ceny pojištění - pojistenimotorovychvozidel.com

Novinky

24-05-2011 - Půjčky na směnku

Potřebujete peníze? Zkuste peníze na směnku s vyřízením po internetu. Půjčky na směnku jsou půjčované bez kontroly registra a bez poplatků. Většinou se půjčují menší finanční obnosy peněz a klient musí věřitelovi dokázat schopnost splácet dluh nebo musí doložit nějaký hmotný majetek(dům, auto, atd...).

09-04-2011 - Srovnání povinného ručení

Vyzkoušejte srovnání povinného ručení. Srovnávač srovná cenu pro vaše vozidlo na základně předložených údajů. Díky tomu můžete dostat najednou nabídku od všech pojišťoven a vybrat si nejvýhodnější pojištění pro vaše vozidlo.