Články

Postup při nehodě v zahraničí
Postup při nehodě v zahraničí

Při nehodě v zahraničí a způsobené škodné události, je důležité, zda jste viník či poškozený. V obou případech je situace nepatrně odliš....

Postup při nehodě v ČR
Postup při nehodě v ČR

Dopravní nehoda je vždy velmi nepříjemná událost, a proto je velmi důležité být na ní alespoň částečně připraven znalostí postupu, jak s....

Nároky na plnění z povinného ručení
Nároky na plnění z povinného ručení

Povinné ručení je tu hlavně proto, aby hradilo nároky poškozeným v případě dopravních nehod. Pojistné plnění jde z pojistky viníka dopra....

Změna pojišťovny, změna povinného ručení
Změna pojišťovny, změna povinného ručení

Změna pojišťovny sebou vždy nese řadu důležitých činností, které není radno zanedbat, jinak dojde ke zbytečným průtahům a problémům. Běh....

Výpověď povinného ručení - ukončení a zrušení povinného ručení
Výpověď povinného ručení - ukončení a zrušení povinného ručení

Povinné ručení je jako jakékoliv jiné pojištění smluvním závazkem. Proto i zrušení této smlouvy se řídí patřičnými zákony. Jak tedy post....

Podívejte se i na další články

Srovnání povinného ručení online je vhodné pro všechny kdo potřebují srovnat pojištění přes internet.

Zkuste povinné ručení bez povinnosti a porovnejte si srovnání pojištění online.

Ztrácíte se v nabídkách povinného ručení?

Využijte online povinné ručení porovnání na internetu. Po vyplnění jednoduchého formuláře se dozvíte ceny pojištění od 14 pojišťoven.

Kompletní cenová nabídka ihned do 60 vteřin !
kalkulace zde

Postup při nehodě v ČR
Postup při nehodě v ČR

Dopravní nehoda je vždy velmi nepříjemná událost, a proto je velmi důležité být na ní alespoň částečně připraven znalostí postupu, jak s....

Postup při nehodě v zahraničí
Postup při nehodě v zahraničí

Při nehodě v zahraničí a způsobené škodné události, je důležité, zda jste viník či poškozený. V obou případech je situace nepatrně odliš....

Výpověď povinného ručení

Výpověď povinného ručení - ukončení a zrušení povinného ručení - Povinné ručení porovnání Výpověď povinného ručení - ukončení a zrušení povinného ručení

Povinné ručení je jako jakékoliv jiné pojištění smluvním závazkem. Proto i zrušení této smlouvy se řídí patřičnými zákony. Jak tedy postupovat při výpovědi pojistné smlouvy z důvodu změny pojišťovny?

Výpověď ke konci období

První možností je ukončení pojištění ke konci období. Vždy je nutné podat písemnou výpověď ke konci pojistného období. Důležité je výpověď doručit nejpozději šest týdnů před uplynutím daného pojistného období. Tím je u povinného ručení doba jednoho roku.

Změna pojistného

Další variantou, kdy je oprávněn pojistník smlouvu vypovědět je situace, kdy pojistitel (pojišťovna) upraví výši pojistného a pojistník s touto částkou nesouhlasí. Pak má možnost písemně o tom uvědomit pojišťovnu do jednoho měsíce od doručení této informace.

Výpověď po podpisu smlouvy

Následuje možnost vypovědět smlouvu o povinném ručení do dvou měsíců po uzavření pojistné smlouvy. Po doručení výpovědi na pojišťovnu běží osmidenní výpovědní lhůta, po jejímž uplynutí povinné ručení zanikne.

Výpověď po pojistné události

Zajímavou variantou je i výpověď smlouvy na základě pojistné události. V tu chvíli mohou obě strany, tedy pojistitel i pojistník, povinné ručení vypovědět do lhůty třech měsíců ode dne oznámení pojistné události. Po doručení této výpovědi běží lhůta jednoho měsíce, po jejímž uplynutí povinné ručení zanikne.

Výpověď při změně pojišťovny

Dále je možnost vypovědět povinné ručení v případě převodu pojistného kmene na jinou pojišťovnu nebo po oznámení o odnětí povolení k provozování pojišťovnictví dané instituce. Pak má pojistník lhůtu jednoho měsíce, kdy může smlouvu vypovědět.

Neplacení pojistného

Povinné ručení samozřejmě zanikne i v případě, že pojistník neplatí pojistné vyplývající z pojistné smlouvy. Zde to má každá pojišťovna nastaveno jinak, ale obecně se dá říci, že pojištění zanikne dnem po uplynutí lhůty stanovené pojišťovnou v upomínce k platbě. Ze zákona tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc.

Dohoda

dohoda

Povinné ručení může také zaniknou po dohodě obou stran. Avšak jedná se o velmi řídce zastoupenou možnost. Musí totiž dojít k dohodě mezi pojistníkem a pojistitelem a určení data, ke kterému pojištění zanikne. Pojišťovny obvykle na tuto formu výpovědi nepřistoupí.

Změna vlastníka

Naopak velmi hojnou a prakticky nejčastější formou zániku povinného ručení je změna vlastníka vozidla. V této situaci dojde k zániku pojištění dnem nahlášení změny majitele pojišťovně. Nutné je tuto skutečnost doložit kupní smlouvou, ale postačující je i technický průkaz vozidla se záznamem o převodu na jiného majitele.

Zánik vozidla

Samozřejmostí je zánik povinného ručení v případě, že vozidlo již fakticky neexistuje. Vozidlo však musí být ekologicky zlikvidováno a tuto skutečnost je nutné právě na pojišťovně doložit. Pojišťovna také často vyžaduje záznamem o trvalém vyřazení vozidla z registru motorových vozidel. Druhou možností je dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel, které vydává příslušný úřad. I zde je nutné vše doložit na technickém průkazu a v jeho záznamech. Poslední formou takto zrušeného povinného ručení je odcizení vozidla. Zde je důležité pojišťovně předložit protokol o krádeži od policii, který plně dostačuje k prokázání zániku povinného ručení.


Vyzkoušejte levné ceny pojištění - pojistenimotorovychvozidel.com

Novinky

24-05-2011 - Půjčky na směnku

Potřebujete peníze? Zkuste peníze na směnku s vyřízením po internetu. Půjčky na směnku jsou půjčované bez kontroly registra a bez poplatků. Většinou se půjčují menší finanční obnosy peněz a klient musí věřitelovi dokázat schopnost splácet dluh nebo musí doložit nějaký hmotný majetek(dům, auto, atd...).

09-04-2011 - Srovnání povinného ručení

Vyzkoušejte srovnání povinného ručení. Srovnávač srovná cenu pro vaše vozidlo na základně předložených údajů. Díky tomu můžete dostat najednou nabídku od všech pojišťoven a vybrat si nejvýhodnější pojištění pro vaše vozidlo.